skip to Main Content
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

     ขั้นตอนการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม เป็นการผ่าตัดโดยใช้เฉพาะยาชา ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ก่อนผ่าตัด คุณหมอจะพ่นยาชาในช่องปากให้คนไข้เกิดความรู้สึกชาก่อน หลังจากนั้นจึงจะฉีดยาชาเพิ่มเติมบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในปาก

เปิดแผลในช่องปากขนาดเล็ก 1 เซนติเมตร ต่อข้าง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแผลเป็นภายนอก

เทคนิคการเย็บปิดแผล   “คุณหมอจะเย็บกระชับกล้ามเนื้อบริเวณแก้มโดยรอบให้ด้วยไหมละลาย”

ทำให้หลังตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ใบหน้าแก้มจะตึงกระชับมากขึ้น ไม่หย่อนคล้อย 

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ก่อนทำ

ก้อนไขมันกระพุ้งแก้ม ที่ผ่าตัดนำออกมา

ก้อนไขมันกระพุ้งแก้ม ที่ผ่าตัดนำออกมา

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ 

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม หลังทำ

Back To Top