skip to Main Content
ล้างมือ

‘ล้างมือ’ สู้โรค

“การล้างมือ” อาจจะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ แต่รู้เอาไว้เลยว่าไม่ควรจะเพิกเฉย หรือคิดว่าทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ เพราะสิ่งเล็ก ๆ นี้ มีคุณค่าในการป้องกันโรคได้อย่างมหาศาล ตั้งแต่ไข้หวัด ท้องร่วง ไปจนโรคติดต่อสำคัญ ๆ ขนาดโรคติดเชื้ออันตรายอย่าง “อีโบลา” ยังต้องร้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยล้างมือป้องกันโรคด้วย

เพื่อให้เห็นภาพว่าการล้างมือมีความสำคัญในการป้องกันแค่ไหน

ก่อนทำ

ก่อนทำ

หนนั้น  นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย จึงได้อธิบายให้ฟังว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 15 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การล้างมือ กิจกรรมเล็ก ๆ สามารถป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ได้จริง เช่น ช่วยป้องกันโรคท้องร่วงได้ 50% ป้องกันไข้หวัดได้ 25 %

“มือเป็นอวัยวะที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคที่มีการติดต่อผ่านสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย ถ้าสมมุติคนที่เป็นโรคที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งเหล่านั้นเกิดขยี้หู ขยี้ตา แล้วไม่ล้างมือ เมื่อไปจับต้อง สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ก็จะทำให้เชื้อโรคไปติดยังสิ่งเหล่านั้นด้วย แล้วเมื่อคนที่ไม่ได้เป็นโรคไปสัมผัสโดนเข้าหากไม่ล้างมือให้สะอาด แล้วมาขยี้หู ขยี้ตา หรือหยิบของเข้าปากก็เกิดการติดต่อกันได้” 

ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มี 5 จุดสำคัญ คือ 1. ปลายนิ้ว 2.หลังมือ 3.ฝ่ามือ 4.ซอกนิ้ว และ 5. ข้อมือ ซึ่งมีเชื้อโรคสูง จึงต้องล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะช่วงก่อน-หลังปรุงอาหาร หลังกลับจากออกไปนอกบ้าน กลับจาก รพ. หลังเล่นกับหมา แมว เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการสำรวจความรู้ความเข้าใจ และการล้างมือของประชาชนไทยที่ผ่านมา แค่การล้างมือหลังเข้าห้องน้ำยังพบว่า มีผู้ที่ให้ความสำคัญ และล้างมือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ผู้ชายล้างมือน้อยกว่า ทั้ง ๆ ที่ในห้องน้ำนั้นถือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคจำนวนมาก แม้จะมองด้วยตาเปล่าเห็นว่าสะอาดดีก็ตาม

“จากการเก็บตัวอย่างภาชนะ สุขภัณฑ์ในท้องน้ำ ห้องส้วมเพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่ปนมากับอุจจาระพบว่าสายฉีดชำระมีปริมาณเชื้อโรคมากสุด 85% พื้นห้องส้วม 50% ฝารองนั่ง 31% ที่กดชักโครก 7.7 % ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือในห้องน้ำ 7.1 % และ ประตูหรือลูกบิดประตูห้องน้ำ 2.7%”

อย่างไรก็ตาม การล้างมือเพื่อป้องกันโรคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ถูกวิธี คือ ควรล้างด้วยน้ำสะอาด และถูสบู่ทุกครั้ง ผ่าน 7 ขั้นตอน คือ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือ ถูฝ่ามือและถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่า มือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ      

รู้ว่าการล้างมือมีคุณประโยชน์ขนาดนี้ จะมัวรออะไรอีก ปรับพฤติกรรมของตัวเอง ใส่ใจกับการล้างมือให้มากขึ้น และหากพอมีเวลาสักหน่อยจะร้องเพลงขณะล้างมือไปด้วยก็ได้ แค่จบ 1 เพลง ก็จะเท่ากับระยะเวลาที่เหมาะสมในการล้างมือพอดิบพอดี

ขอบคุณบทความจาก : http://www.thaihealth.or.th

Back To Top