skip to Main Content
ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

แก้ปัญหาแก้มหย่อนคล้อย ด้วยการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

แก้ปัญหาแก้มหย่อนคล้อย ด้วยการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

     สำหรับท่านที่มีอายุมากและมีปัญหาแก้มช่วงล่างหย่อนยานลง สาเหตุที่ทำให้แก้มห้อยเกิดได้จาก 3 ปัจจัยด้วยกัน 

  1. อายุมากผิวบางขึ้น ผิวหย่อนคล้อยขึ้นตามอายุ
  2. ไขมันกระพุ้งแก้ม มีปริมาณมากทำให้น้ำหนักของก้อนไขมันถ่วงทำให้แก้มหย่อนยาน
  3. กล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง โดนถ่วงยืดเป็นเวลานาน เกิดจาก น้ำหนักของไขมันที่หนัก ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนคล้อยตามไปด้วย
โครงหน้าตอนอายุน้อย และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น

โครงหน้าตอนอายุน้อย และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น

  1. ก้อนสีเหลือง คือ ก้อนไขมันกระพุ้งแก้ม
  2. แถบสีน้ำตาล คือ กล้ามเนื้อใต้ผิวหนังที่คอยพยุงผิวบริเวณใบหน้าไม่ให้หน่อยคล้อย

ข้อดีการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

  1. ช่วยให้ช่วงแก้มล่างเล็กลง จะไม่ลดในบริเวณโหนกแก้ม สามารถทำให้หน้าเรียวเล็กขึ้นได้
  2. ช่วยแก้ปัญหาแก้มล่างหย่อนคล้อย ให้ผิวบริเวณดังกล่าวกระชับมากขึ้นได้ ป้องกันการหน่อยของผิวในอนาคตได้ในส่วนที่หนักจากไขมันช่วงกระพุ้งแก้ม
  3. ช่วยลดปัญหาสำหรับคนไข้ท่านที่มีแก้มเยอะ ทำให้ชอบเผลอกัดกระพุ้งแก้มในปากตัวเอง ให้ลดน้อยลง

รีวิวก่อนและหลังผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

สำหรับแก้ปัญหาแก้มล่างหย่อนคล้อยของท่านที่มีอายุค่อนข้างมาก

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม แก้ไขแก้มหย่อนคล้อย

Back To Top